tv-series-poster-1

The Walking Dead

นักแสดง:  Darcel Danielle, Garrett Warren, Emma Lindsey

ริก กริมส์ รองนายอำเภอตื่นขึ้นจากอาการโคม่าและได้รู้ว่าโลกกำลังอยู่ในซากปรักหักพัง และต้องเป็นผู้นำกลุ่มผู้รอดชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอด