tv-series-poster-1

Love to Hate You

สำหรับผู้หญิงที่เกลียดชังการพ่ายแพ้ต่อผู้ชายและผู้ชายที่ไม่ไว้ใจผู้หญิง ความรักคือสงครามที่แน่นอน แต่เส้นแบ่งระหว่างความรักและความเกลียดชังนั้นมีเส้นบางๆ